Điều Khoản & Điều Kiện

Trần Chân 13/03/2024
Điều Khoản & Điều Kiện | Daikon-Part

Điều khoản & Điều kiện - Daikon Dầu nhớt và phụ tùng xe máy, ôtô chất lượng giá tốt nhất thị trường

Chào mừng Quý khách đến với Sàn thương mại điện tử daikon-part.com hoặc ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Daikon-part, website điện tử thiết lập và sở hữu bởi Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Daikon Việt Nam, công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở KH-ĐT TP.HCM cấp (gọi chung là “Daikon-part”).

Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch này (gọi tắt là "Điều Khoản & Điều Kiện") trước khi đặt mua bất kỳ hàng hóa / dịch vụ / voucher / giấy chứng nhận dịch vụ nào trên Website (sau đây gọi là "Sản Phẩm").

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Điều Khoản & Điều Kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:

(i) Mua Sản Phẩm bán trên Website.

(ii) Có nhu cầu được giao Sản Phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách giao hàng đăng tải trên Website.

1.2. Khách hàng tại Điều Khoản & Điều Kiện này bao gồm:

(i) Mọi cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch thông qua Daikon-part.

(ii) Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “Khách Hàng”).

2. Xác lập và hủy hợp đồng Thương mại điện tử:

2.1. Xác lập hợp đồng Thương mại điện tử

Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên Website trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Daikon-part tới Khách Hàng.

Các bước hình thành Hợp đồng như sau:

Bước 1: Khách Hàng đặt hàng trên Website sẽ hình thành một đơn đặt hàng ("Đơn Đặt Hàng"). Ngay sau đó, Daikon-part gửi thông báo đặt hàng (về mã đơn hàng, thông tin người nhận) cho Khách Hàng (i) trực tiếp qua Website và/hoặc (ii) qua email đăng ký.

Bước 2: Daikon-part gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng thông qua một trong các Phương thức sau:

(i) Qua địa chỉ email mà Khách Hàng đã đăng ký với nội dung:

  • Danh sách Sản Phẩm.
  • Thời gian giao hàng.
  • Điện thoại liên hệ.
  • Thông tin người nhận.
  • Người đặt hàng.
  • Giá trị thanh toán…

(ii) Qua việc cập nhật tình trạng đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Website với nội dung Đơn hàng đã được xác nhận, hoặc nội dung có ý nghĩa tương đương.

(iii) Qua tin nhắn tới số điện thoại đặt hàng của Khách Hàng với nội dung:

  • Mã đơn hàng.
  • Xác nhận xử lý thành công.
  • Thông tin liên lạc.

Hợp đồng giữa Daikon-part và Khách Hàng chỉ xác lập và có hiệu lực kể từ thời điểm Daikon-part gửi xác nhận như đã nêu tại Bước 2 (“Hợp Đồng”).

** Lưu ý: Trong quá trình xử lý Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng, Daikon-part có quyền không xác nhận Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn:

(i) Daikon-part / nhà phân phối không thể đáp ứng các điều kiện giao dịch trong Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng do nguyên nhân khách quan, do lỗi kỹ thuật từ hệ thống hoặc do nhà phân phối.

(ii) Daikon-part nghi ngờ có sự đầu cơ kiếm lợi từ Khách Hàng (khái niệm đầu cơ được quy định tại mục (i) khoản 2.2.2 dưới đây).

Daikon-part sẽ cập nhật thông tin trạng thái đơn hàng không được xác nhận trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Website để Khách Hàng theo dõi.

2.2. Hủy Đơn đặt hàng/Hủy Hợp Đồng

2.2.1. Khách Hàng có quyền hủy Đơn Đặt Hàng, hủy Hợp Đồng trong các trường hợp sau đây:

(i) Hủy trước khi Sản Phẩm được giao:

1. Với bất kỳ lý do gì, Khách Hàng được quyền hủy một phần hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng trước thời điểm Sản Phẩm được giao (trừ trường hợp Sản Phẩm áp dụng các điều kiện đặc biệt khác đã được Daikon-part quy định trên từng nội dung về Sản Phẩm), bằng một hoặc nhiều phương thức sau:

Liên hệ đến Trung Tâm CSKH (hotline 0987 370 533).

Gửi yêu cầu qua email cskh@daikon-part.com.

Sử dụng nút “HUY DON HANG” trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Website (việc hủy đơn hàng bằng phương thức này có thể chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của Khách Hàng vì phụ thuộc vào tính năng được cung ứng của Website tại từng thời điểm).

2. Daikon-part xác nhận qua SMS, email hoặc cập nhật tình trạng đơn hàng (Đơn hàng đã được hủy) trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng.

(ii) Hủy sau khi Sản Phẩm được giao: Khách Hàng chỉ được hủy Hợp Đồng sau khi Sản Phẩm được giao theo các quy định tại Các Hình Thức Vận Chuyển Và Chi Phí được đăng tải trên Website.

2.2.2. Daikon-part có quyền hủy Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận (Hợp Đồng) trong một số trường hợp sau đây:

(i) Khi Daikon-part phát hiện Khách Hàng có dấu hiệu (theo quan điểm của Daikon-part):

1. Đầu cơ (được hiểu là Khách Hàng lợi dụng các chính sách bán hàng của Daikon-part để đặt hàng với số lượng nhiều và / hoặc không dùng cho mục đích tiêu dùng cuối cùng mà để mua đi bán lại, nhằm tìm kiếm lợi ích).

2.Dùng những sơ hở, lỗi hệ thống, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin Sản Phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, về điều kiện giao hàng, về trạng thái tồn, về đặc tính, chủng loại Sản Phẩm, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Sản Phẩm) trong quá trình thực hiện giao dịch của Daikon-part để mua hàng nhằm nhận được lợi ích cao hơn so với bình thường.

3.Vi phạm các quy định của Chính Sách Khuyến Mại quy định tại Mục 2.3 Điều Khoản và Điều Kiện này.

(ii) Khi Daikon-part / nhân viên giao hàng của Daikon-part không liên hệ được với Khách Hàng từ ba (03) lần trở lên trong vòng hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu liên hệ giao hàng.

(iii) Khi Bất khả kháng ảnh hưởng tới việc thực hiện Hợp Đồng của Daikon-part diễn ra và kéo dài quá hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu xảy ra Bất khả kháng, Daikon-part sẽ bằng mọi phương thức, nỗ lực tối đa thông báo cho Khách Hàng về tình trạng này và đề xuất thời gian thực hiện Hợp Đồng mới. Trường hợp, Khách Hàng không đồng ý với đề xuất của Daikon-part có thể chủ động hủy Hợp Đồng hoặc Daikon-part sẽ chủ động hủy.

(iv) Các trường hợp Daikon-part có căn cứ xác định Hợp Đồng vô hiệu theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách đổi trả được đăng tải trên Website.

2.3. Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách Hàng là người tiêu dùng cuối cùng, Daikon-part có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (“CTKM”), bao gồm nhưng không giới hạn ở:

(i) Giới hạn về số lượng Sản Phẩm tối đa trong mỗi CTKM mà một Khách Hàng được mua.

(ii) Giới hạn về mục đích mua Sản Phẩm, theo đó Sản Phẩm mua trong các CTKM chỉ được sử dụng để tiêu dùng, không được kinh doanh, mua đi bán lại, hoặc chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào.

(iii) Các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng CTKM. Các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các CTKM sau đây gọi là Chính Sách Khuyến Mại.

Vì vậy, Daikon-part có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Sản Phẩm đã giao của các Đơn Đặt Hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính Sách Khuyến Mại mà không cần thông báo đến Khách Hàng.

Để làm rõ, Đơn Đặt Hàng vi phạm Chính Sách Khuyến Mại là Đơn Đặt Hàng vi phạm do một hoặc một nhóm Khách Hàng có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên Daikon-part để đặt mua Sản Phẩm có áp dụng CTKM. Daikon-part sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định Đơn Đặt Hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không.

3. Giá cả, hóa đơn GTGT và thanh toán

3.1. Giá của Sản Phẩm có thể đã bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và được mô tả cụ thể trên trang giới thiệu Sản Phẩm. Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Daikon-part.

3.2. Khách Hàng có quyền yêu cầu xuất hóa đơn GTGT và được nhận hóa đơn GTGT hợp lệ từ Daikon-part hoặc nhà cung cấp (tùy từng trường hợp cụ thể đã được ghi rõ đối với từng Sản Phẩm trên Website) cho Đơn Đặt Hàng bằng cách nhấn (click) vào ô “Xuất hóa đơn GTGT cho đơn hàng” trước khi tiến hành thanh toán. Khách hàng chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin xuất hóa đơn GTGT.

Daikon-part / nhà phân phối sẽ không hỗ trợ thực hiện bất kỳ yêu cầu thay đổi / sửa đổi nào đối với thông tin xuất hóa đơn GTGT từ Khách Hàng khi Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận. Daikon-part có thể từ chối hoặc đồng ý hỗ trợ giải quyết tùy từng trường hợp cụ thể nếu Khách Hàng có yêu cầu xuất hóa đơn GTGT sau khi đã gửi Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Bước 1 Khoản 2.1 của Điều Khoản Và Điều Kiện này.

**Lưu ý: Trong mọi trường hợp, Daikon-part / nhà cung cấp không hỗ trợ tách / gộp nhiều Đơn Đặt Hàng và xuất hóa đơn GTGT cho Đơn Đặt Hàng tách / gộp này.

3.3. Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Các Hình Thức Vận Chuyển và Chi Phí đăng tải trên Daikon-part trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng đó. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh toán” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.

3.4. Daikon-part có quyền từ chối chấp nhận cho Khách Hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng trong một số trường hợp theo quyết định của Daikon-part.

3.5. Để đảm bảo an toàn thanh toán, Khách Hàng lưu ý:

(i) Chỉ thực hiện thanh toán trực tuyến tại cửa sổ liên kết từ Daikon-part chuyển đến.

(ii) Sử dụng và bảo quản thẻ (thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ mua hàng…) và thông tin tài khoản / thông tin thẻ cẩn thận.

(iii) Không cho người khác mượn hoặc sử dụng thẻ để mua hàng tại Daikon-part. Ngay khi phát hiện giao dịch phát sinh bất thường nào tại Daikon-part, Khách Hàng cần liên hệ ngay với Trung Tâm CSKH của Daikon-part để được xử lý kịp thời.

(iv) Trong mọi trường hợp, với thẻ tín dụng / ghi nợ quốc tế, Khách Hàng vui lòng không để lộ số CVV / CVC / CSC (là mã số bảo mật, bộ ba kí tự số được in ở mặt sau của thẻ) để bảo mật thông tin thẻ.

4. Giao nhận sản phẩm

4.1. Sản Phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Đặt Hàng vào thời gian quy định tại Các Hình Thức Vận Chuyển và Chi Phí đăng tải trên Daikon-part hoặc vào thời gian Khách Hàng yêu cầu được nhận hàng với điều kiện thời gian giao hàng này phải phù hợp với Chính sách giao hàng đó.

Trong trường hợp Khách Hàng muốn thay đổi địa chỉ nhận Sản Phẩm thì Khách Hàng phải gọi điện thông báo lại cho Trung Tâm CSKH tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm cũng như địa chỉ nhận Sản Phẩm. Người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm trên Đơn Đặt Hàng hoặc bằng điện thoại như quy định tại Điều 4.1 này được gọi chung là “Người Nhận Hàng”.

Khi được Daikon-part yêu cầu, Người Nhận Hàng phải xuất trình giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân / Thẻ căn cước công dân / Hộ chiếu để nhân viên giao hàng kiểm tra trước khi nhận hàng.

4.2. Quy định về kiểm tra Sản Phẩm khi nhận hàng được quy định tại Các Hình Thức Vận Chuyển và Chi Phí được đăng tải trên Website.

Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Giấy tờ nhận hàng. Khách Hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có). Sau thời hạn đổi trả Sản Phẩm quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Website, các vấn có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có) sẽ được thực hiện theo Chính sách hoàn tiền đăng tải trên Website.

5. Đổi, trả sản phẩm

Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Website.

6. Điểm thưởng và đổi điểm

Quy định về tích lũy và quy đổi điểm thưởng được thực hiện theo chính sách cụ thể của Daikon-part tại từng thời điểm. Daikon-part khuyến khích Khách Hàng đăng ký tài khoản trên Daikon-part để tiện theo dõi lịch sử giao dịch, nhận thông tin cập nhật về hàng hóa, cùng các chương trình khuyến mại, hưởng các ưu đãi đối với khách hàng thân thiết.

7. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại

7.1. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa / dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi /  trả Sản Phẩm… Khách Hàng có thể liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng ("Trung Tâm CSKH") theo số hotline 0987 370 533 hoặc email cskh@daikon-part.com. Khi liên hệ với Trung Tâm CSKH, Khách Hàng phải cung cấp số Đơn Đặt Hàng ghi trong email hoặc tin nhắn xác nhận Đơn Đặt Hàng mà Daikon-part gửi cho Khách Hàng. Trung Tâm CSKH sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.

7.2. Khi có nhu cầu bảo hành hàng hóa, Khách Hàng có thể tham khảo và tìm hiểu các quy định của Chính sách đổi trả đăng tải trên Website.

8. Bảo mật thông tin

8.1. Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật đăng tải trên Website.

8.2. Quy định về bảo mật thông tin thanh toán cho Khách Hàng cũng được thực hiện theo Chính sách bảo mật đăng tải trên Website.

9. Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, Daikon-part không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại / mất mát / tổn thất / hư hỏng mà Khách Hàng phải chịu sau thời điểm rủi ro được chuyển từ Daikon-part sang Khách Hàng, trừ khi do lỗi do Daikon-part gây ra.

10. Điều khoản chung

10.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này. Nếu có bất cứ sự không thống nhất nào giữa Điều Khoản Và Điều Kiện này với bất cứ quy định nào khác về cùng một nội dung, nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.

10.2. Daikon-part và Khách Hàng khi truy cập và mua hàng trên Website đồng nghĩa với việc đồng ý thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này. Theo đó, Daikon-part có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc bỏ bớt bất kỳ phần nào trong Điều Khoản Và Điều Kiện này, theo từng thời điểm thích hợp.

Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật chính thức trên Website và không cần phải thông báo trước, khi Khách hàng tiếp tục thực hiện giao dịch với Daikon-part sau khi thay đổi Điều Khoản Và Điều Kiện mới có hiệu lực, có nghĩa là Khách Hàng chấp nhận với những thay đổi đó.

Một lần nữa, Daikon-part lưu ý Khách Hàng vui lòng cập nhật thường xuyên hoặc đọc kỹ lại các nội dung đã nêu trong Điều khoản & Điều kiện này trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

10.3 Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

10.4. Điều Khoản và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa Daikon-part và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ / hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.